C C C C A+ A A- X

История

Създаването на Окръжен съд – Габрово е обвързано с осъществяването на национална административно-териториална реформа в края на 50-те години на двадесети век. На 22 януари 1959 г. Президиума на Народното събрание на Народна република България издава Указ за ново административно деление на територията на Народна република България и за създаване на временни окръжни изпълнителни комитети. Съгласно този документ територията на страната се разделя на общини и окръзи. Съществуващите до момента окръзи и околии се закриват и вместо тях се създават нови дванадесет окръга, плюс Софийска градска община и Пловдивска градска община. Утвърден е и Габровски окръг, в който са включени общините от тогавашните околии: Габровска, Севлиевска и Дряновска.

     През месец март 1959 г. са приети изменения в Закона за устройство на съдилищата от 1952 г., съгласно които във всеки окръг има по един окръжен съд (а в градовете, подчинени направо на централните органи на държавната власт и управление – градски съд с правата на окръжен съд). Съдиите и съдебните заседатели при окръжните съдилища се избират от съответните окръжни народни съвети за срок от 5 години.

     Окръжен съд – Габрово е създаден на 14 април 1959 г. На тази дата в салона на читалище “Априлов – Палаузов” се провежда първата редовна сесия на Окръжния народен съвет в Габрово. На основание чл.24 от Закона за устройство на съдилищата, присъстващите на сесията 93-ма общински съветници гласуват състава на новосъздадения правораздавателен орган. За съдии в Габровски окръжен съд са избрани НЕНО СТЕФАНОВ ЯНЕВ – до момента народен съдия в Габрово с осемгодишна съдийска практика, ХРИСТО НИКОЛОВ КОНАКЧИЕВ – член-съдия в Търновския окръжен съд с двадесетгодишна съдебна практика и ИВАН ЦОНЕВ ПАЛАЗОВ – член-съдия при Окръжен съд – Толбухин с четиригодишен съдийски стаж. На същата сесия са избрани и 120 съдебни заседатели на Габровски окръжен съд.

     Със заповед на Министъра на правосъдието № 653 от 11 април 1959 г. на член-съдията НЕНО СТЕФАНОВ ЯНЕВ е възложено да изпълнява длъжността Председател на Окръжен съд – Габрово до избирането на постоянен такъв.

     Съгласно действащия тогава Закон за устройство на съдилищата, правосъдието в страната се осъществява от народни и окръжни съдилища, от Върховния съд на Народната република, както и от особени съдилища, включващи военните съдилища и съдът по транспорта. Окръжните съдилища се явяват по-горна инстанция по отношение на народните съдилища, като упражняват съдебен надзор върху дейността им чрез разглеждане на жалбите и протестите, подадени срещу постановените от тях присъди и решения. В този смисъл, Габровски окръжен съд се установява като въззивна инстанция за народните съдилища в Габрово, Севлиево и Дряново. Наред с това, новообразуваният съд разглежда и първоинстанционни граждански и наказателни дела определени със закон. Постановените от окръжния съд актове подлежат на обжалване пред Върховния съд.

     Малко повече от година след създаването на съда, с решение на деветата сесия на Окръжен народен съвет – Габрово, проведена на 28 април 1960 г., за председател на Габровски окръжен съд е избран временно изпълняващият длъжността НЕНО СТЕФАНОВ ЯНЕВ.

     През следващите години длъжността “Председател на Окръжен съд - Габрово” последователно изпълняват:

     МИНКО МАРКОВ ТОДОРОВ – през периода от март 1971 г. до края на септември 1972 г.;

     НЕНО ГИЧЕВ НЕНОВ – от октомври 1972 г. до ноември 1982 г.;

     ИВАН ХРИСТОВ ШИВАРОВ - от 3 януари 1983 г. до 15 май 1992 г.;

     ВИОЛЕТА ПАВЛОВА МЛЕКАНОВА – от 21 октомври 1992 г. до 4 май 1998 г.;

     МИНКО НЕДЯЛКОВ МИНКОВ – от 1 юни 1998 г. до 16 юли 2009 г.;

     СЕВДАЛИНА АТАНАСОВА ГЕРОВА – от 17 юли 2009 г. до 31 юли 2014 г.

     МИНКО НЕДЯЛКОВ МИНКОВ – от 1 август 2014 г. до 16 юли 2018 г.

     ВЕСЕЛИНА ЦОНЕВА ТОПАЛОВА - от 12 април 2019 г.

 

     При създаването си през 1959 г. Окръжен съд - Габрово се помещава в сградата на ул. “Райчо Каролев” № 4, а от ноември 1992 г. - в Съдебната палата на пл.”Възраждане” № 1.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация