C C C C A+ A A- X

Съдебни преводачи

Списък на утвърдените съдебни преводачи

Кандидатите за включване в Списъка на съдебните преводачи трябва да отговарят на следните условия:

- да имат ниво по съответния чужд език С1 или С2 съгласно Общата Европейска езикова рамка;

- да не са осъждани за престъпление от общ характер;

- да не са лишени от право да упражняват професия или дейност;

- да не осъществяват функции по правораздаване в системата на съдебната власт;

- да имат разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако са чужди граждани.

 Съгласно изискванията на НАРЕДБА № Н-1 от 16.05.2014 г. за съдебните преводачи кандидатите за включване в списъка на съдебните превода за съдебния район на Окръжен и Административен съд – Габрово подават пред едно от двете съдилища заявление (за улеснение, може да използвате поместения по-долу образец) на хартиен и електронен носител, придружено от следните документи:

  1. копие на лична карта;
  2. сертификат за ниво по съответния чужд език С1 или С2 съгласно Общата Европейска езикова рамка;
  3. свидетелство за съдимост;
  4. декларация – съгласие на кандидата за вписването му в списъците на съдебни преводачи (приложение 1 от поместените по-долу);
  5. документи, свързани със стаж по специалността, ако има такъв: нотариално заверено копие на трудова или служебна книжка или други документи, удостоверяващи стаж по специалността;
  6. декларация, че не е поставен под запрещение, не е лишен от право да упражнява професия или дейност (приложение 2 от поместените по-долу);
  7. разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако лицето е чужд гражданин;
  8. удостоверение за ниво на достъп до класифицирана информация, ако притежава такова;
  9. декларация, че кандидатът не осъществява функции по правораздаване в системата на съдебната власт (приложение 3 от поместените по-долу).

НАРЕДБА № Н-1 от 16.05.2014 г. за съдебните преводачи;

Заявление за вписване в списъка на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи;

Декларация-съгласие по чл.12 т.4 от Наредба № Н-1/16.05.2014 г. за съдебните преводачи – Приложение 1;

Декларация по чл.12 т.6 от Наредба № Н-1/16.05.2014 г. за съдебните преводачи – Приложение 2;

Декларация по чл.12 т.9 от Наредба № Н-1/16.05.2014 г. за съдебните преводачи – Приложение 3.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация