C C C C A+ A A- X

ОКРЪЖЕН СЪД – ГАБРОВО ПРОДЪЛЖАВА РАБОТАТА СИ ПРИ СПАЗВАНЕ НА СТРОГИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ

Дата на публикуване 11 ноември 2020 Последна редакция 11 ноември 2020 новини Отпечатай

По повод утежнената епидемична обстановка в страната и региона напомняме, че Окръжен съд – Габрово осъществява дейността си при спазване на строги противоепидемични мерки.

Съдебните служби работят с граждани сутрин от 9.00 до 12.00 часа и след обяд от 14.00 до 17.00 часа (в периодите от 8,00 ч. до 9,00 ч. и от 12,00 до 14,00 ч. се извършва основна дезинфекция на общите части на сградата и на помещенията с обществен достъп).

В Съдебната палата се допускат страни по дела, адвокати, вещи лица, свидетели, както и граждани, посещаващи сградата за получаване на административни услуги, като всички трябва да бъдат с правилно поставени предпазни маски. Задължителна е и дезинфекцията на ръцете, както и спазването на определената от здравните органи физическа дистанция между отделните лица. В сградата не се допускат лица с повишена телесна температура.

С цел ограничаване струпването на множество хора, при провеждане на открити заседания в съдебните зали се допускат само участниците в конкретното производство – страни по делата и техните процесуални представители, както и останалите призовани лица.

Апелираме да се използват всички възможности за обмен на документи и справки по делата по електронен път. Препоръчително е подаването на заявления за прилагане на документи по делата, както и на искания за издаване на преписи, удостоверения и др., да се осъществява предимно чрез електронните адреси на съда: justice@court-gbr.com, gabrovo-os@justice.bg и delovodstvo-osg@court-gbr.com. Настоящата ситуация е предпоставка и за по-широкото приложение  на предвидения в ГПК ред за връчване на съобщения и книжа на посочен от страните електронен адрес. Правилата за осъществяване на тази процедура са поместени на интернет страницата на съда. На същата са налични и препратки към графика на насрочените заседания, постановените актове и Единния портал за електронно правосъдие.

За справки по дела може да се ползват и телефоните на служба „Деловодство“ – 066 811 109 и служба „Съдебни секретари“ - 066 811 115.  

В съда е осигурена техническа възможност за провеждане на открити заседания и чрез видеоконферентна връзка.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация