C C C C A+ A A- X

Съобщение

Заповед за вписване на медиатори към съдебния център по медиация към Окръжен съд - Габрово 

 

Регистър на медиаторите към съдебния център по медиация към Окръжен съд - Габрово

 

За кореспонденция по електронна поща, отнасяща се до разглеждани от Окръжен съд - Габрово дела, моля, ползвайте нарочно създадения за целта електронен адрес: delovodstvo-osg@court-gbr.com. Всичко изпратено на посочения e-mail се обработва в деловодството и се докладва на съдия.

 

Съгласно Заповед № 437 от 16.10.2023 г. на административния ръководител-председател на Окръжен съд – Габрово, при постъпване на документи по електронен път (жалби, искови молби и приложенията към тях) на имейл адресите: gabrovo-os@justice.bg; justice@court-gbr.com; delovodstvo-osg@court-gbr.com, както и на профила на съда в Системата за сигурно електронно връчване, се разпечатват само в един екземпляр и  не се изготвят служебно преписи от тях, преди да е заплатена дължимата държавна такса.
Съдът възпроизвежда постъпилите електронни изявления и приложенията към тях в необходимия брой преписи на хартиен носител след като страната, извършила действието в електронна форма, заплати предварително такса на брой страници, определена съгласно чл. 23, т. 3 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК), освен в случаите по чл. 83 от ГПК – чл. 102з, ал. 3 от ГПК.
Таксата, съгласно чл. 23, т. 3 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, е в размер на 0,10 лв. за всяка страница.

 

Анкета

Брой уникални посещения от 01.12.2019 г.
page view counter

Електронни услуги

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация